Dr. Petar Ristović

psihijatar, psihoterapeut, sudski veštak

Dr Petar Ristović,psihijatar, psihoterapeut, geštalt,bihejvior i EMDR, nosilac nacionalnog sertifikata za psihoterapiju, stalni sudski vestak,na subspecijalizaciji iz sudske psihijatrije.

Kvalifikacije i radno iskustvo:
Završio je Medicinski fakultet 1991.godine.
Specijalizaciju iz psihijatrije završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1999.sa ocenom 5.
Završio je edukaciju iz bihejvior psihoterapije 1998.kod dr Jezdimira Zdravkovića.
Od 2000.godine upisan je na listu stalnih sudskih veštaka.
Edukovani geštalt psihoterapeut postaje 2007(mentor Mladen Kostić),a 2008.nosilac nacionalnog sertifikata za psihoterapiju i punopravan član Saveza društava psihoterapeuta Srbije.
Iste godine završava kompletnu edukaciju iz EMDR psihoterapije kod dr Rogera Solomona trenera i supervizora EMDR i u toku je sticanja statusa facilitatora-supervizora u ovom terapijskom pravcu.
Permanentno se usavršavajuči,u proleće 2008.godine prisustvuje workshop-u kod Petrosa Teodoru(Grčka).
Iste godine upisuje i subspecijalizaciju iz sudske psihijatrije.

Bogato radno iskustvo započinje 1989. godine radom na klinici u Vroclavu(Poljska),nastavlja 1990.godine u bolnici u Kadizu(Španija),a 1992.godine,posle završenog staža,započinje rad na psihijatrijskom odeljenju Opšte bolnice u Užicu.
Načelnik psihijatrijskog odeljenja Opšte bolnice u Užicu postaje 2001.godine.
Svoju privatnu praksu započinje 2003.godine osnivanjem Specijalističke psihijatrijske ordinacije“Psiho-art“,prvu i zasada jedinu specijalističku psihoterapeutsku i psihijatrijsku ordinaciju u ovom delu Srbije.
Radi u Užicu i Beogradu.

Članstvo: Član je Srpskog lekarskog društva i od 1999.godine prisustvuje sastancima psihoterapeutske sekcije Srpskog lekarskog društva.
Član je Lekarske komore Srbije i nosilac Licence komore br 405269 izdate u Beogradu 01.01.2009.godine u Beogradu.
Istovremeno je i najmladji vlasnik privatne lekarske ordinacije u Zlatiborskom okrugu.
Član Udruženja psihijatara Srbije(UPS-a).
Punopravan je član Saveza društava psihoterapeuta Srbije(SDPS)
Jedan je od osnivača balkanske asocijacije za EMDR.