Ana Ristović

Psiholog

Ana Ristović(rođena Peković),psioholog,telesni i EMDR psihoterapeut,nosilac je nacionalnog i evropskog(ECP) sertifikata za psihoterapiju.Punopravni je član Saveza psihoterapeuta Srbije,EAP-a(evropske asocijacije za psihoterapiju),EABP-a(evropske asocijacije za telesnu psihoterapiju),zamenik predsednika Udruženja telesnih psihoterapeuta Srbije i jedan od osnivača balkanske asocijacije za EMDR.

Kvalifikacije i radno iskustvo:

Završila je Filosofski fakultet u Beogradu,odeljenje za psihologiju (broj diplome 2/105 pisane 12.01.1988.godine).Diplomirala na temu”Specifične karakteristike ličnosti dece koja mucaju i manifestacije nekih osobina na crtežu ljudske figure” kod prof.dr Ksenije Kondić.
Radila je pet godina na poslovima psihologa u Domu za decu lišenu roditeljskog staranja”Petar Radovanović” u Užicu i sedam godina u Kragujevcu i Užicu na poslovima stručnog saradnika-psihologa.Od kraja 1992.godine do kraja 1997.godine radila u okviru NVO”Zdravo da ste(Hi neighbour)” na pružanju psihološke podrške ranjivoj populaciji u izbegličkim kampovima na Mitrovcu na Tari,Zabučiju,Čajetini(u okolini Užica).Edukovana radioničarski u okviru programa:”Čuvari osmeha”,”Nenasilno rešavanje konflikata”,”Učionica dobre volje”,”Aktivno učenje”,”Jezik žirafe”,”Bukvar dečjih prava”,”Zdravo da ste”.
Poslednjih 10 godina radi psihološko savetovanje i psihoterapiju sa ženama operisanim od raka dojke u okviru savetovališta “Jefimija” u Ženskom centru u Užicu.
Od 2002.godine psihoterapijom se bavi u okviru svog privatnog psihološkog savetovališta “PSIHO-ART”.
Radi u Užicu i Beogradu.

Kvalifkacije iz oblasti psihoterapije:
Započela kontinuirani trening program u oblasti telesne psihoterapije kod dr Ljiljane Klisić 1996.i zavrsila po svim kriterijumima edukacije-sa propisanim brojem sati treninga i preko 650 sati supervizirane psihoterapeutske prakse 2001godine.U okviru trening programa i kasnije prisustvovala workshop-ovima Silvie Amsz(1997.), C.Younga(1998.) ,Cistian Levin(2004),Erika Jarllsena(2004) ,Inge Joachim(2007), Ditte Marcher(2008.) sa kojima je imala i lični rad.

Trener je za lični rast I razvoj u okviru beogradske škole telesne psihoterapije akreditovane od EABP-a. Završila i prvi nivo obuke i superviziju tog nivoa u primeni EMDR-a(F.Shapiro method-metod pracenja ocnih pokreta) u radu sa traumama kod Barbare Beausoleil Zelwer EMDR training facilitatora( 2001.god),a kompletnu obuku EMDR završila 2008.godine(I i II nivo)kod Rogera Solomona,trenera i supervizora EMDR i u toku je sticanja statusa facilitatora-supervizora u ovom terapijskom pravcu.
Završila je i edukaciju za trenere u programu On Domestic Violence( Kućno nasilje )po metodama Core-energetic-a(Bioenergetic) kod Els Ouborg grupnog psihoterapeuta Core energetic orijentacije.

Objavljeni radovi:
-“Rad sa strahom”,rad na Saboru psihologa Beograd,1999.;
-“Metod u radu sa strahom u telesnoj psihoterapiji,primeri iz prakse”rad na Saboru psihologa V.Banja 2000.; -“Primena telesne psihoterapije u tradicionalnoj sredini”,Institut za mentalno zdravlje,Beograd 2001.;
-“Telesna psihoterapija i EMDR”,rad na Saboru psihologa B.Koviljača,2003;
-“Dodir u našoj tradiciji”,rad na Saboru psihologa Banja Koviljača,2003.;
-“Some experiences in application of Body Psychotherapy in working with women suffering from breast cancer within “Jefimija” programme -Uzice, Southwestern Serbia“,rad na Evropskom kongresu psihoterapeuta(EAP asocijacija),Beograd,2004.

na Evropskom kongresu psihoterapeuta(EAP asocijacija),Beograd,2004.

Članstvo:
Punopravan je član EAP(evropske asocijacije za psihoterapiju) i nosilac ECP sertifikata;(www.europsyche.org)
Ima punopravno članstvo u EABP(evropske asocijacije za telesnu psihoterapiju) i akreditaciju ovog udruženja;(www.eabp.org)
Punopravni je clan Saveza društava psihoterapeuta Srbije i nosilac Nacionalnog sertifikata za psihoterapiju(www.serbianpsyche.org.rs) i Društva psihologa Srbije,
Udruženja telesnih psihoterapeuta Srbije(član Supervizijskog tima,zamenik predsednika Udruženja)(www.tepsyntesis.org.rs)

Kao predstavnik Udruženja telesnih psihoterapeuta Srbije na NA Councilu EABP.održanom u Beogradu 2007.godine